Slagelse-Coaching

v/ Anne Stæhr og Jorge Jensen


Unge-coaching   børn og unge 10-18 år


Vi udfordrer dit barn/teenager på en kærlig og anerkendende måde til selv at sætte sig nogle mål og tage ansvar for vejen dertil. Udfordringerne kan være mange forskellige ting, men handler ofte om:


 • Ensomheds-følelse / udenfor fællesskabet
 • Lavt selvværd og selvtillid
 • Generthed
 • Præstationsangst / eksamensangst
 • Dårligt humør / dårlig trivsel
 • Dårlig struktur (fx søvn eller mange sygedage i skolen)
 • Sociale udfordringer / forstå egen og andres situation 
 • Sige til og fra
 • Overspringshandlinger
 • Skilsmisse

          -  det særlige livsvilkår altid at skulle savne den ene forældre

          -  at bo to steder

          -  skyldfølelse  (når mor og far er uvenner)

          -  nye bonus-forældre og søskende

          -  ind i mellem handler coachingen mest om at sætte ord på en ny situation

             sammen  med en neutral voksen

Familie-coaching udvikler både små og STORE mennesker


Familie-coaching / Par-coaching

Familie-coaching ligger i spændingsfeltet mellem familierådgivning og familieterapi.

Menneskesynet bag familie-coaching er, at familien har flere ressourcer, end de selv tror, og at disse kan stimuleres gennem en aktiv proces.


Gennem en ligeværdig samtale og aktiv proces finder vi jeres fælles mål og resourcer. Undervejs i forløbet kan jeres barn/børn deltage i samtalen, hvis I ønsker det.


Enlige forældre og skilsmisseforældre kan også have glæde af familiecoaching.


Temaer kan fx være:


 • opdragelse
 • regler i familien
 • fælles samvær  -  hvad skal vi lave?
 • sproget og tonen vi taler i
 • fælles værdier og holdninger

Unge-coaching hjælper med:


 • At få klarhed, ro og overblik……


 • At se sine egne ressourcer  -  jeg er ikke et offer, men kan selv handle


 • At få styrke, lyst og energi til at løse sin udfordring


 • Mere motiveret og indlæringsparat  i skolen

 

Maleri: katrinestaehr.dk
Foto: wind-photo.dk

Slagelse-Coaching

v/ Anne Stæhr

Tlf.: 42646640

Mail: anne@slagelse-coaching.dk


Nørreås 34

4200 Slagelse

v/ Jorge Jensen

Tlf.: 61168236

Mail: jorge@slagelse-coaching.dk


Tordenskjoldsgade 10

4200 Slagelse