Unge & familie


Slagelse-Coaching

v/ Anne Stæhr og Jorge Jensen


Unge-coaching   børn og unge 10-18 år


Udfordrer dit barn/teenager på en kærlig og anerkendende måde til selv at sætte sig nogle mål og tage ansvar for vejen dertil. Vi starter med at beskrive, hvordan hverdagen optimalt skal være. Og så går vi ellers igang med at skabe forandringen. Udfordringerne kan være mange forskellige ting, men handler ofte om:


 • Ensomheds-følelse / udenfor fællesskabet
 • Lavt selvværd og selvtillid
 • Generthed
 • Præstationsangst / eksamensangst
 • Dårligt humør / dårlig trivsel
 • Dårlig struktur (fx søvn eller mange sygedage i skolen)
 • Sociale udfordringer / forstå egen og andres situation 
 • Sige til og fra
 • Overspringshandlinger
 • Skilsmisse

- det særlige livsvilkår altid at skulle savne den ene forældre

- at bo to steder

- skyldfølelse  (når mor og far er uvenner)

- nye bonus-forældre og søskende

- ind i mellem handler coachingen mest om at tale med en voksen, som ikke er følelses-mæssigt involveretFamilie-coaching udvikler både små og voksne mennesker


Hvad er familie-coaching

Familie-coaching ligger i spændingsfeltet mellem familierådgivning og familieterapi.

Menneskesynet bag familie-coaching er, at familien har flere ressourcer, end de selv tror, og at disse kan stimuleres gennem en aktiv proces.


Gennem en ligeværdig samtale og aktiv proces får familien frigivet ressourcer til at skabe nye adfærdsmønstre, der understøtter trivslen i familien og derved skaber vedvarende forandringer.


Hvordan foregår familiecoaching

Et typisk forløb vil være, at I som forældre kommer til en eller to samtaler, hvor vi finder jeres fælles mål med jeres familie. Herefter deltager barnet eller børnene i samtalen, og I laver en fælles plan for, hvordan I kan leve udfra jeres fælles mål og værdier.


Enlige forældre og skilsmisseforældre vil også kunne have gavn af familiecoaching.

Unge-coaching hjælper med:


 • At få klarhed, ro og overblik……


 • At se sine egne ressourcer  -  jeg er ikke et offer, men kan selv handle


 • At få styrke, lyst og energi til at løse sin udfordring


 • Mere motiveret og indlæringsparat  i skolen

 

Maleri: katrinestaehr.dk
Foto: wind-photo.dk

Slagelse-Coaching

v/ Anne Stæhr

Tlf.: 42646640

Mail: anne@slagelse-coaching.dk


Nørreås 34

4200 Slagelse

v/ Jorge Jensen

Tlf.: 61168236

Mail: jorge@slagelse-coaching.dk


Tordenskjoldsgade 10

4200 Slagelse