Unge-coaching   børn og unge 10-18 år


Vi udfordrer dit barn/teenager på en kærlig og anerkendende måde til selv at sætte sig nogle mål og tage ansvar for vejen dertil. Udfordringerne kan være mange forskellige ting, men handler ofte om:


 • Ensomheds-følelse / udenfor fællesskabet
 • Lavt selvværd og selvtillid
 • Generthed
 • Præstationsangst / eksamensangst
 • Dårligt humør / dårlig trivsel
 • Dårlig struktur (fx søvn eller mange sygedage i skolen)
 • Sociale udfordringer / forstå egen og andres situation 
 • Sige til og fra
 • Overspringshandlinger


At være barn i en skilsmisse

  •  det særlige livsvilkår altid at skulle savne den ene forældre
  •  at bo to steder
  •  skyldfølelse  (når mor og far er uvenner)
  •  nye bonus-forældre og søskende
  •  ind i mellem handler coachingen mest om at sætte ord på en ny situation
  •  sammen  med en neutral voksen

  Unge-coaching hjælper med:


 • At få klarhed, ro og overblik……

 • At se sine egne ressourcer  -  jeg er ikke et offer, men kan selv handle
 • At få styrke, lyst og energi til at løse sin udfordring

 • Mere motiveret og indlæringsparat  i skolen 

Pige 14 år:

Før ville jeg ikke i skole, hvis jeg skulle fremlægge noget i klassen. Nu ved jeg, at jeg er god nok, og at det nok skal gå:)