Når mor og far skilles


At være barn i en skilsmissefamilie

Ca. 1/3 af alle børn i Danmark bor ikke sammen med både mor og far. De fleste af disse børn skifter mellem at bo 2 steder. De indgår i forskellige familiestrukturer med bonus-forældre og bonus-søskende. Der er ofte forskellige regler og stemninger i de 2 hjem. De fleste børn ønsker at samarbejde mest muligt med forældrene for at bevare en god og "tryg" stemning. Coaching kan hjælpe børnene til at sætte ord på deres situation sammen med en nærværende, lyttende og anerkendende voksen.


Emner, som mange børn gerne vil tale om er fx:

  • det særlige livsvilkår altid at savne den ene forældre
  • at bo to steder
  • skyldfølelse  (er det min skyld, at mor og far er uvenner)
  • nye bonus-forældre og søskende
  • den dag, hvor jeg fik det at vide
  • mærkedage (fødselsdag, jul, konfirmation)         Skilsmissegrupper  -  en samtalegruppe for børn

Grupper oprettes, hvis der er mininum 4 børn inden for nogenlunde samme alder (max 2 års forskel). Kontakt os for yderligere oplysninger.


Pige 12 år:

Når man har 2 familier, så får man rigtig mange julegaver. Men det er også lidt hårdt at skulle holde jul flere gange. Jeg ville ønske, at min mor og far kunne holde juleaften sammen med mig. Begge to!