StressSlagelse-Coaching

v/ Anne Stæhr og Jorge Jensen

Stress-coaching  -  om at finde sig selv igen


Hvad er stress-coaching?

Stress-coaching er hjælp til psykisk sunde mennesker, der ønsker at forebygge stress, at håndtere stress eller som er sygemeldte på grund af stress og ønsker hjælp til at vende tilbage til arbejde og livet i almindelighed.


Hvordan foregår det?

Ved stresscoaching arbejdes der på at få stressen ud af kroppen samt at forebygge fremtidig stress.


Vi følger et veldokumenteret program, hvor man trin for trin bliver bedre til at tackle stress. Stresscoaching er på den måde hjælp til selvhjælp, så man efter et forløb har lært at undgå alvorlig stress i fremtiden.


En vigtig del af forløbet er, at du kommer til at lave praktiske og mentale opgaver mellem samtalerne. At lære at håndtere og forebygge stress er en proces, hvor du også bliver klogere på dig selv.


Du har helt sikkert været lang tid om at opbygge din stress. Derfor tager det også tid at slippe af med den igen. Vi arbejder typisk med et samtaleforløb på 7 samtaler fordelt over en periode på 8-12 uger.


Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os med henblik på en afklaring af, hvordan vi kan hjælpe dig.


Vi glæder os til at være din sparringspartner.


Et stress-forløb vil typisk indeholde:


  • 7 samtaler af 60 minutters varighed


  • du får bogen ”mindre stress MERE overskud” af Bjarne Toftegård


  • viden om effektive metoder, teknikker og værktøjer inden for forebyggelse, håndtering og afhjælpning af stress

 Foto: wind-photo.dk

Slagelse-Coaching

v/ Anne Stæhr

Tlf.: 42646640

Mail: anne@slagelse-coaching.dk


Nørreås 34

4200 Slagelse

v/ Jorge Jensen

Tlf.: 61168236

Mail: jorge@slagelse-coaching.dk


Tordenskjoldsgade 10

4200 Slagelse